Påmeldingsblankett for leverandører


Gjør deg kjent med produkt og tjenestekoder som er tilgjengelig i Achilles Utilities NCE, og gjør en grundig vurdering av hvilke kategorier det er naturlig å registrere deg innenfor. Dette for å kommunisere tydelig hva som er bedriftens virksomhet og kompetanseområder.

Kvalifikasjonsavgiften skal betales på forskudd. Avgiften baseres på antall valgte produkt-/tjenestekategorier. Avgiften dekker 1 års kvalifikasjon og refunderes ikke.

Så snart Achilles Utilities NCE har mottatt påmeldingsblankett og innbetaling, sendes en bekreftelse på betalingen. Samtidig gjøres spørreskjemaet tilgjengelig for utfylling på internett. Registreringen består av et internettbasert spørreskjema. Nødvendig dokumentasjon kan lastes opp i spørreskjemaet.

Vennligst fyll ut bestillingsskjemaet for å starte en registrering i Achilles Utilities Nordics & Central Europe (Utilities NCE)
Fornavn
Etternavn
E-postadresse
Telefonnummer
Firma
Adresse/P.o.box
Postnr
Poststed
Land
Organisasjonsnr
E-post, firma
Tlf., firma
Kvalifikasjonsavgifter

* For bedrifter med omsetning under 10M NOK og inntil 3 koder blir den årlige kvalifikasjonsavgiften 1750 NOK

Betalings alternativ
Hvor fikk du høre om oss?
Annet: