Achilles JQS 

Supplier Registration


Vennligst fyll ut bestillingsskjemaet nedenfor for å starte en registrering i Achilles JQS.

Gjør deg kjent med produkt- /tjenestekategoriene som er tilgjengelig i Achilles JQS, og gjør en grundig vurdering av hvilke kategorier det er naturlig å registrere deg innenfor. Dette for å kommunisere tydelig hva som er bedriftens virksomhet og kompetanseområder. Oversikt over produkt-/tjenestekategorier finner du her 

Kvalifikasjonsavgiften inklusive mva skal betales på forskudd (ekskl. mva for firma registrert utenfor Norge).

Avgiften baseres på antall valgte produkt-/tjenestekategorier. Avgiften dekker 1 års kvalifikasjon og refunderes ikke.

Så snart Achilles har mottatt påmeldingsblankett og innbetaling, sendes en bekreftelse på betalingen. Samtidig gjøres spørreskjemaet tilgjengelig for utfylling på internett. Registreringen består av et internettbasert spørreskjema. Nødvendig dokumentasjon kan lastes opp i spørreskjemaet
. 


Kvalifikasjonskrav i Achilles Felles Kvalifikasjonsordning


T&Cs

PÅMELDINGSBLANKETT FOR LEVERANDØRER
Fornavn
required
Etternavn
required
E-postadresse
required
Telefon
required
Firma
required
Adresse/P.o.box
required
Postnr
required
Poststed
required
Organisasjonsnr
required
Tlf., firma
required
E-post, firma
required
Land
required
Registreringsavgiften
required
Betalingsalternativer
required
Jeg godtar Achilles JQS Kvalifikasjonskrav og T&Cs
required
Hvor fikk du høre om oss?
required
Hvis det er aktuelt spesifier innkjøpsorganisasjon som oppfordrer til registrering
Mer informasjon